Hukuki Uyarı

Bu ileti ve ekleri; FazlaGıda, iş ortaklarımız veya diğer hak sahipleri tarafından korunan, gizlilik arz eden bilgiler içerebilir ve iletide gönderildiği belirtilen kişi/kişilere veya kuruluşlara özeldir. Muhatabı olmamanıza rağmen bu iletinin tarafınıza ulaşmış olması halinde gizlilik yükümlülüğüne uymak tarafınız için de söz konusudur ve göndereni derhal uyararak iletiyi ve eklerini okumadan ve/veya kopyalamadan silmeniz rica edilmektedir. İletinin içeriği, gönderenin yazılı onayı olmadan, her ne olursa olsun, resmi ya da gayrı resmi herhangi bir makama sunulamaz, açıklanamaz; aksi hal ya da hareket Türk Ceza Kanunu’nun 132. maddesindeki “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal” suçunu oluşturur. İletide ve eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği konusunda gönderenin ya da FazlaGıda’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. FazlaGıda bu bilgilerin içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından ne şekilde olursa olsun sorumlu değildir. Bu iletideki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve FazlaGıda’nın görüşlerini yansıtmayabilir. FazlaGıda iletinin ve eklerinin değişikliğe uğramasından veya geç ulaşmasından, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Legal Notice

This e-mail transmission and any attachments thereto may include confidential information protected under the rights of Whole Surplus, our partners and third parties. This transmission is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If you are not an intended recipient, you are hereby notified that you are also bound by obligations of confidentiality and any dissemination, disclosure or distribution of this e-mail and its attachments to any third person including official or private parties without the author’s prior permission is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and permanently delete the e-mail and any attachments immediately. You should not read the contents of this email including any attachments or retain a copy. Acting otherwise is a criminally punishable action under Art. 132 of Turkish Criminal Code titled “Violation of Communicational Secrecy”. The sender and Whole Surplus makes no representations about the completeness, accuracy or actuality of the information enclosed. The entire risk arising out of their use remains with the recipient. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of Whole Surplus. Whole Surplus holds no liability for any damages howsoever caused (including a change in its contents, a delay in transmission, a breach of confidentiality or any damages to your computer due to software viruses), to any recipients of this message and its attachments.