Fazla – Kullanıcı Sözleşmesi

Fazla Gıda Anonim Şirketi Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

Sayın Üyemiz,

İşbu Fazla Gıda Anonim Şirketi Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile, adınıza açılacak bir kullanıcı hesabının tanımlanması suretiyle, FAZLA (“Mobil Uygulama”) alan adı üzerinden sizlere sunulacak hizmetlere ilişkin hukuki şartların bir listesi bilgi ve teyidinize sunulmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki, “Okudum, anladım, kabul ediyorum.” şeklindeki onay kutucuğunu işaretleyerek ve sistemimizin Fazla ve Fazla Gıda Anonim Şirketi onaylı olarak sunduğu (mobil uygulama, web sitesi, akıllı tv uygulamaları, üçüncü parti yazılım bileşenleri ve sistemleri v.b.) üyelik yöntemlerinden herhangi birini kullanarak Mobil Uygulama’ya giriş yapmanız halinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecek ve Mobil Uygulama’ya kayıt olarak “Üye” sıfatını kazanacaksınız. Bu bağlamda, Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile aşağıda değinilen her türlü hukuki hususu okuyup anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılacak ve yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz gündeme gelecektir.

Sözleşme ile Sözleşme’de bahsi geçen Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası Mobil Uygulama üzerinde her daim Kullanıcı Hesabı’nız üzerinden erişilebilir ve incelenebilir olacaktır.

  1. Taraflar

Sözleşme Mobil Uygulama’nın sahibi olan ve merkezi Levent Mah. Gazeteci Ümit Deniz Sok. No:11 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Fazla Gıda Anonim Şirketi (“Fazla Gıda”, “Şirket”) ile; Mobil Uygulama’ya aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan Mobil Uygulama kullanıcısı (“Üye”, “Kullanıcı”) arasında, Üye’nin Fazla Gıda’nın erişim sunduğu Mobil Uygulama üzerinden satışa sunulan mal ve Paketler’e ulaşabilmesi ve işbu Sözleşme’den bağımsız olarak bilgilendirilmesi yapılacak ve akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilerek Paketler’in satın alınabilmesine ilişkin hak ve yükümlülükler ile şartların belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir. 

  1. Tanımlar
Kullanıcı/lar:İşbu Sözleşme uyarınca, Paket alımı yapmak üzere Mobil Uygulama’ya faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak Mobil Uygulama’ya üye olan veyahut üye olmadan Mobil Uygulamay’ı ziyaret eden ve her halükârda 18 yaşını aşmış gerçek yahut tüzel kişileri ifade etmektedir.
Kullanıcı Hesabı:Kullanıcılar’ın Mobil Uygulama’da sahip oldukları hesaplarını ifade etmektedir.
Hizmet/ler:Hizmetler ise Mobil Uygulama üzerinden Kullanıcılar’ın Paket satın alma sürecine dair sunulan hizmetleri kapsamaktadır
Sözleşme:İşbu Fazla Gıda Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade etmektedir. Mobil Uygulama’da yer alan, Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası gibi kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm bilgilendirme ve onay sayfaları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
Mobil UygulamaPaketler’in, Kullanıcılar tarafından görülerek değerlendirilebilmesi ve satın alınabilmesine yarayan Fazla Gıda’nın sahibi olduğu Fazla adlı mobil uygulamadır.
İçerikMobil Uygulama‘da ve/veya herhangi bir Mobil Uygulama’sında yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
Üye İşyeriFazla Gıda ile “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” çerçevesinde sözleşmesel ilişkisi bulunan ve işbu Sözleşmedeki Paketleri Kullanıcı’ya sunan tüzel veya gerçek kişilerdir.
PaketKullanıcılar’a satışa konu olan ve yiyecek ve içecek içeren sürpriz paketler
Kişisel VeriKullanıcılar’ın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Mobil Uygulama‘nın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.
  1. Konu ve Amaç

Fazla Gıda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 2. maddesi uyarınca “aracı hizmet sağlayıcı” olup bu kapsamda Mobil Uygulama üzerinden satışa sunulan Paketler’in Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedilerek satışının gerçekleştirilmesi için bir altyapı sağlamaktadır. Üye ise Mobil Uygulama’ya Sözleşme uyarınca kullanıcı hesabı oluşturarak Mobil Uygulama’da yer alan Paketler’i incelemek ve dilediği takdirde Mesafeli Satış Sözleşmesi akdederek Paketler’i satın almak istemektedir. İşbu Sözleşme, Paketler’in satın alınması aşamasına geçilmesi ve Üye’nin Mobil Uygulama’yı kullanırken uyması gereken usul ve esasların belirlenmesine ilişkindir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme yalnızca Üye’nin Mobil Uygulama’yı kullanımına, Paketler’in satışına ilişkin Hizmetler’in ve İçerikler’in sunumuna ilişkin olup Taraflar arasında herhangi bir satış sözleşmesi anlamına gelmemektedir. Paketler’in satışına ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi ayrıca düzenlenmekte ve akdedilecek olmaktadır.

  1. Kullanıcı Hesabı
  1. Üye, Mobil Uygulama’nın bazı bölümlerine erişmek ve Fazla Gıda Hizmetler’inden yararlanmak için Sözleşme’yi onaylayıp akdederek bir Kullanıcı Hesabı oluşturmalıdır. Kullanıcı Hesabı oluşturulması için Üye, ilgili kayıt ekranında talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurmakla yükümlüdür. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Üye, 18 (onsekiz) yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. Söz konusu kayıt bilgilerini doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Mobil Uygulama üzerindeki Kullanıcı Hesabı’ndan her daim ulaşabileceği “Üyelik İptali” butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.
  2. Üye, Kullanıcı Hesabı üzerinde münhasıran hak sahibidir. Üye, Kullanıcı Hesabı’na erişmek suretiyle Paketler’i satın almak için Mobil Uygulama üzerinde sunulan Paketler’e ilişkin “Mesafeli Satış Sözleşmesi” akdedebilecektir.
  3. Kullanıcı Hesabı’nın yukarıda anılan öneminden ötürü, Kullanıcı Hesabınıza ait oturum açma bilgileri gizli tutulmalı ve anılan bilgilere erişim kısıtlanmalıdır. Zira, Üye tarafından özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabı kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dâhil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluk sadece ve tümüyle Üye’ye ait olacaktır.
  1.  Hizmet

5.1. Fazla Gıda’nın, Mobil Uygulama üzerinden sunacağı Hizmetler genel itibariyle başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) olmak üzere ilgili mevzuatlar kapsamında tanımlanan elektronik ticarete ilişkin hususlardan ibarettir. 

5.2. Mobil Uygulama üzerinden satışa sunulan Paketler’in satışı Üye ve Üye İşyeri arasında ve işbu taraflarca akdedilecek mesafeli satış sözleşmesi kapsamında olacak olup Fazla Gıda yalnızca söz konusu Paketler’in satışa sunulabilmesi için bir platform sunmaktadır. Üye, Mobil Uygulama’da Üye İşyeri tarafından siparişe konu edilen Paketler’in, içeriği, teslim alınma zamanları, listelenmesi yahut satışa arzı yasaklı ürünlerden oluşup oluşmaması niteliği, Üye İşyeri’nin Paketler’ e ilişkin yaptığı yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere Paketler ile ilgili hiçbir konu hakkında Fazla Gıda’nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını, Fazla Gıda’nın herhangi bir şekilde mesafeli satış sözleşmesi kapsamında sunulan hizmetlerin tarafı olmadığını kabul eder. Üye, Mobil Uygulama üzerinden sunulan satış işlemlerinin tarafı olarak gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Fazla Gıda, Kullanıcı talep ve sorunlarının iletilmesi için Mobil Uygulama üzerinden gerekli gördüğü kanalları sağlayacak olup Fazla Gıda tarafından sunulan bilgilendirme ve iletişim kaynak ve kanalları sorunların çözümüne yönelik bir taahhüt olarak yorumlanamayacaktır.   

5.4. Kullanıcı, Mobil Uygulama’da belirtilen Paketler’i inceleyerek Mobil Uygulama üzerinden istediği Paket’i seçerek belirtilen yer ve saat aralığında Paket’i teslim almayı beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Mobil Uygulama’ya giriş yaparken veya daha sonrasında detaylarını belirttikleri kredi/banka hesapları aracılığıyla, Paket bedelini Fazla Gıda’ya veya Fazla Gıda ile işbirliği içerisinde olan 6493 S. Kanun çerçevesinde BDDK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa öder. Ödemenin gerçekleşmesi ile Paket, Üye için Üye İşyeri tarafından rezerve edilmektedir. Ödeme kapsamında ilgili Paket, Üye’nin teslim alması için Üye İşyeri tarafından hazırlanır. 

5.4. Mobil Uygulama, Kullanıcı’nın konumlarını baz alarak Kullanıcı’ya yakın Üye İşyeri’ni ve ilgili Paketler’i listelemektedir. Paket’in içeriği, gıda güvenliği kuralları kapsamı ile sınırlı olarak Kullanıcı’ya iletilecektir. Gıda güvenliği kuralları uyarınca Kullanıcı’ya iletilmesi zorunlu olmayan bilgilerin Kullanıcı’ya iletilmesi Fazla Gıda’nın inisiyatifindedir. Fazla Gıda, tüketici mevzuatı ile bağdaşacak şekilde Paket bilgilerini Kullanıcı’ya iletmemeyi seçebilir. 

5.5. Kullanıcı, Paket’i teslim almak için Mobil Uygulama’da belirtilen yere gitmelidir. Üye İşyeri’nden Paket’in teslimi aşamasında Kullanıcı, ödemenin ve siparişin Mobil Uygulama aracılığıyla erişeceği onay kodunu Üye İşyeri’ne göstermekle yükümlüdür. 

5.6. Fazla Gıda, Mobil Uygulama üzerinden sunacağı Hizmetler’in kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, Hizmetler’e ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Mobil Uygulama‘da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Mobil Uygulama bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Üye’nin Fazla Gıda tarafından belirlenecek ve Mobil Uygulama‘nın ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Fazla Gıda, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Mobil Uygulama‘da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

6. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Üye, kendisine iletilen onay e-mailindeki onay kodunu kullanarak Mobil Uygulama’ya giriş yapması ve Mobil Uygulama’da gezinmesi ile Sözleşme’yi okuyup anlayarak kabul ettiğini, 18 yaşından büyük olup işbu Sözleşme’yi akdetmek hususunda bağlayıcı yasal yetki ve hakları haiz olduğunu ve Mobil Uygulama’yı belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak kullanmayı taahhüt etmektedir.

6.2. Üye, işbu Sözleşme’ye taraf olarak Fazla Gıda üyeliği kapsamında;  Fazla Gıda ile paylaşmış olduğu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen verilerinin işbu Sözleşme’den doğan Üye sıfatı uyarınca Mobil Uygulama içerisinde kullanılmasına; SMS, MMS, telefon, elektronik arama makineleri, e-posta aracılığıyla, tanıtım, kampanya, davet yahut fırsatlara ilişkin haber, çağrı ve bülten bilgilendirmesi için Üyelik esnasında okuyup onaylamış olduğu “Ticari Elektronik İleti Kabul Metni” uyarınca kendisiyle iletişime geçilmesine ve kişisel verilerinin Fazla Gıda’nın iş ortaklarına, paydaşlarına ve Mobil Uygulama Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni dâhilinde üçüncü kişilere aktarılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Üye’nin KVKK hükümleri uyarınca kullanabileceği hakları saklı olup Üye kişisel verilerinin kullanımının durdurulması, imhası, silinmesi ve anonimleştirilmesi başta olmak üzere kişisel verilerine ilişkin her türlü talebini Fazla Gıda’nın Mobil Uygulama’da yer alan e-posta adresine mail atarak veyahut Fazla Gıda’nın iletişim bilgilerini kullanarak başkaca herhangi bir yol ile Fazla Gıda’ya iletebilir. Fazla Gıda, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

6.3. Üyelik aşamasında Üye tarafından Şirket’e bildirilen bilgilerin doğru, güncel ve gerçek olduğu ve yanıltıcı olmadığı kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Üye yeni ve güncel bilgileri Fazla Gıda’ya gecikmeksizin yazılı olarak yahut Mobil Uygulama üzerinden bildirmekle yükümlüdür. 

6.4. Üye, Kullanıcı Hesabı’nı, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya anılan hesapların üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye’nin Kullanıcı Hesabı’na ilişkin bilgileri tamamen Üye’ye ait olup işbu bilgilerin gizliliği ve güvenliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait Kullanıcı Hesabı, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye, Fazla Gıda, Üye İşyeri ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

6.5. Kullanıcı Mobil Uygulama’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Mobil Uygulama’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Mobil Uygulama’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

6.6. Üye kaynaklı herhangi bir kötü yazılım sebebiyle Fazla Gıda ve/veya üçüncü kişiler nezdinde bir zarar meydana gelmesi halinde, tüm sorumluluk Üye’ye ait olacaktır. Olası bir zararın Fazla Gıda üzerine doğması durumunda Üye, Fazla Gıda’yı derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.

6.7. Üye; Mobil Uygulama’yı, Fazla Gıda tarafından sunulan herhangi bir içeriği ve/veya bunların herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, tekrar kullanmamayı, bunlara dayalı türev eserler yaratmamayı, bunları indirmemeyi, uyarlamamayı, tersine mühendislik uygulamamayı, benzerini yapmaya çalışmamayı, başka bir sunucuya taşımamayı, tercüme etmemeyi, derlememeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi veya parçalara ayırmamayı veya önceden Fazla Gıda’nın yazılı ve özel iznini almaksızın yukarıda anılanların herhangi birini kamuya açık olarak sergilememeyi, icra etmemeyi, iletmemeyi veya dağıtmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.8. Üye, Mobil Uygulama’nın ve Mobil Uygulama nezdinde yer alan içeriklerin barındırılması, iletilmesi, yayımlanması ve/veya görüntülenmesi (anılanlarla ilgili herhangi bir reklam veya başka tanıtıcı içeriğin dahil edilmesi ve sunulması da dahil olmak üzere) ile Fazla Gıda hizmetlerinin ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran Fazla Gıda’ya ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Bu bağlamda, gelecekte vuku bulabilecek bir uyuşmazlık noktasında, işbu Sözleşme ile yürürlükte olan kanunlar ile uygun düştüğü ölçüde Fazla Gıda, hizmet sağlayıcı olarak, inisiyatifi dahilinde, uyuşmazlığı dilediği gibi sonuçlandırma hakkını haizdir.

6.9. Üye, Fazla Gıda Hizmetler’inin herhangi bir kısmına (veya verilerine ve/veya İçeriğe) erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla “robot”, “spider” veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma veya metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manüel işlemler kullanmak; veya Fazla Gıda Hizmetleri vasıtasıyla bu maksatla kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, belge, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir Fazla Gıda Hizmeti’nin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde yeniden oluşturmak veya atlamak sakiyle herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.10. Üye, Mobil Uygulama’yı Fazla Gıda itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya Fazla Gıda’nın itibarını zedeleyebilecek veya Fazla Gıda’ya zarar verebilecek biçimde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi bir durumda Fazla Gıda nezdinde doğan zararlar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın Üye tarafından derhal, nakden ve defaten tazmin edilecektir.

6.11. Mobil Uygulama’nın kullanımından ve Üye sıfatıyla Mobil Uygulama kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Fazla Gıda, Üye’nin Mobil Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Fazla Gıda’nın uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.   

6.12. Üye, Mobil Uygulama’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye’ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye, Fazla Gıda’nın aracı hizmet sağlayıcı olarak Mobil Uygulama üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Fazla Gıda’nın sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu bu kapsamda herhangi bir zarar doğması halinde Fazla Gıda’ya karşı herhangi bir talep ileri süremeyeceği gibi Fazla Gıda’nın bu kapsamda bir zarara uğraması halinde işbu zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   

6.13. Üye, Paket’i teslim almadan önce Mobil Uygulama üzerinden ödeme yapmaktadır. Üye, Paket’i teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti Üye İşyeri’den teslim almayacaktır. Üye tarafından kontrol edilerek onaylanan ve teslim alınan hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu Üye’ye aittir. 

6.14. Kullanıcı’nın Mobil Uygulama’yı kullanması, hizmetlerden yararlanması ile ilgili her türlü risk münhasıran Kullanıcı üzerinde olacaktır. Kullanıcı, Mobil Uygulama’nın kullanımı, Paketler’e ve içeriklerine ilişkin olarak Fazla Gıda’dan hangi ham altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, Paketler kapsamında Kullanıcı ve Üye İşyeri arasındaki ilişkiden Fazla Gıda’nın aracı hizmet sağlayıcı olarak sorumlu olmadığını, Fazla Gıda’nın Paketler’in kalitesine, içeriğine, Üye’nin tüm beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir garanti ya da taahhüt vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Fazla Gıda Paketler ve içeriklerine dair herhangi bir taahhütte bulunmadığı gibi bu kapsamda Üye, Fazla Gıda’ya her ne ad altında olursa olsun tazminat talebi ile başvurmayacaktır. 

7. Fazla Gıda’nın Hak ve Yükümlülükleri

7.1. Fazla Gıda, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Ek şart ve koşulların Üye tarafından onaylanması gerekmekte olup ilgili ek şart ve koşullar onaylanmadığı sürece Fazla Gıda, üyelik sürecini tek taraflı olarak iptal edebilecektir. 

7.2. Fazla Gıda’nın herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Üye için bağlayıcı nitelik kazanacaktır. 

7.3. Fazla Gıda, Üye’nin Kişisel Verilerini Mobil Uygulama’da yer alan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnin’deki düzenlemelere uygun olarak korumakla yükümlüdür.

7.4. Fazla Gıda, Üye tarafından sunulan bilgileri; Kullanıcı Hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanmak da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanma hakkına sahiptir. 

7.5. Mobil Uygulama’ya girilmesi, Mobil Uygulama’nın ya da Mobil Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet hiçbir zarardan Fazla Gıda, Fazla Gıda hissedarları (genel kurul üyeleri), Fazla Gıda yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, alt yüklenicileri, hizmet sağlayıcıları ve bu Mobil Uygulama’da yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Fazla Gıda, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; sunulan Fazla Gıda Hizmetler’inin vs. kesintiye uğraması yahut hata vermesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7.6. Mobil Uygulama üzerinden, Fazla Gıda‘nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, Mobil Uygulamalarına ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Üyeler’e yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o web sitesini işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Mobil Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web sitesi ve içerikleri hakkında Fazla Gıda‘nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu web sitelerinin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üyeler’in kendi sorumluluğundadır. Fazla Gıda bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Fazla Gıda’nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

7.7. Mobil Uygulama’ya ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Mobil Uygulama’ya erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Mobil Uygulama’ya erişilen tarih ve saat, Mobil Uygulama’da bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Mobil Uygulama’ya doğrudan bağlanılmasını sağlayan link ve internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

7.8. Fazla Gıda işbu Mobil Uygulama’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, işbu Mobil Uygulama’ya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

8. Fikri Mülkiyet

Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü sanat eseri, grafik, görsel, Mobil Uygulama’nın şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, arayüz, dokümantasyon, bunların türevleri ve versiyonları, yöntem, Paket, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dâhil olmak üzere Fazla Gıda hizmetlerine ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte “Fikri Mülkiyet” olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri Fazla Gıda’ya ait ve/veya Fazla Gıda’ya lisanslıdır.

9. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

9.1. Fazla Gıda, Üye’nin Mobil Uygulama’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Kullanıcı Hesabı başta olmak üzere Mobil Uygulama üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin KVKK da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Fazla Gıda, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Mobil Uygulama’da her daim incelenmeye müsait olan Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yürürlükte olan tüm veri koruma ve gizlilik yasalarına ve yönetmeliklerine, KVKK düzenlemeleri dahil olmak üzere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Fazla Gıda ve Üye’nin KVKK kapsamındaki yükümlülükleri, işbu Sözleşme ile bütünlük teşkil eden Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Aydınlatma Metni ve sair belgelerde ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

9.2. Üye, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

9.3. Üye’nin başta Kullanıcı Hesabı olmak üzere Mobil Uygulama’da beyan ettiği ve paylaşılmasına rıza gösterdiği kişisel veriler; işbu Sözleşme ve akdedilmesi muhtemel Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Mobil Uygulama’nın işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Fazla Gıda ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanabilir, saklanabilir, işlenir, kullanılabilir ve/veya Fazla Gıda’nın akdi ilişkilerine istinaden 3. kişiler ile paylaşılabilir.

9.4. Üye, kişisel verilerinin Fazla Gıda tarafından bahsi geçen şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Fazla Gıda söz konusu kişisel verilerin KVKK madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye, kişisel verileri üzerinde KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

9.5. Üye (i) Mobil Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Mobil Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Mobil Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunmayacağını, (ii) Mobil Uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmeyeceğini, Mobil Uygulama’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmeyeceğini, bu bilgileri kopyalamayacağını, silmeyeceğini, değiştirmeyeceğini ya da bu yönde denemeler yapmayacağını; (iii) Mobil Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Mobil Uygulama, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulmayacağını; (iv) Mobil Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılmayacağını, kullanılmaya çalışılmayacağını veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılmayacağını, bozulmasına yol açılmayacağını, tersine mühendislik yapılmayacağını, saldırılar düzenlenmeyeceğini, meşgul edilmeyeceğini veya sair surette müdahale edilmeyeceğini, Fazla Gıda sunucularına erişim sağlanmaya çalışılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

10.  Sözleşme’nin Feshi, İptal ve Üyeliğin Askıya Alınması

10.1. Üye, Kullanıcı Hesabı’nı ve/veya herhangi bir Fazla Gıda hizmetini kullanmayı dilediği zaman durdurabilir ve Fazla Gıda Hizmetler’ine ilişkin talimatlara ve sözleşmelere uygun bir şekilde bunların iptal edilmesini talep edebilir. Söz konusu iptale ilişkin yürürlük tarihi, ilgili iptal işleminin tamamlandığı tarih olarak addedilecektir.

10.2. Fazla Gıda, Üye’nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, Üye’nin Mobil Uygulama ve Fazla Gıda hizmetlerini işbu Sözleşme hükümleri ve kanuna aykırı şekilde kullanması ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Üye statüsüne son verebilir. 

10.3. Üye’nin Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Mobil Uygulama’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Üye’nin Paketler’e ilişkin sipariş işlemlerini Fazla Gıda’yı aradan çıkararak tamamlaması yahut buna yönelik eylemler gerçekleştirmesi, Üye’nin Mobil Uygulama’daki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde ya da benzeri hallerin vuku bulması durumunda Fazla Gıda, Üye’nin Mobil Uygulama’yı kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, Kullanıcı Hesabı’na erişimi engelleyebilir veya silebilir, yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Üye, Kullanıcı Hesabı’nın böylesi kendi kusurundan ileri gelen nedenlerle yaptırımlarla karşılaşması halinde Fazla Gıda’dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

10.4. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde Mobil Uygulama üzerinden yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir. Üye tarafından Sözleşme’nin kurulması sırasında bildirilen veya daha sonra Fazla Gıda’nın onayı ile değiştirilen e-posta adreslerine yapılan bildirimler, bu madde kapsamında yazılı bildirim olarak kabul edilecektir. 

11.  Mücbir Sebep

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

• Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.)

• Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,

• Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, 

• Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,

• Mobil Uygulama’ya erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler,

• Mobil Uygulama’ya erişimi engelleyecek her türlü teknik arıza.

12.  Sözleşme’nin Yorumu

12.1. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

12.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, KVKK  ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

12.3. Fazla Gıda Hizmetler’ini veya Mobil Uygulama’yı kullanımını, Fazla Gıda ile Üye arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi oluşturmaz ve oluşturduğu yönünde yorumlanamaz.

13.  Sözleşme’nin Devri

Fazla Gıda, Üye’nin onayı olmaksızın ve Üye’ye önceden bildirimde bulunmaksızın Sözleşme kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini ve Fazla Gıda Hizmetler’ine ilişkin mülkiyet haklarını bir üçüncü tarafa devredebilir. Ancak Üye, Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini önceden Fazla Gıda’dan yazılı onay almaksızın devir veya temlik edemeyecektir, yazılı rıza bulunmadan gerçekleştirilen her türlü devir veya devir girişimi geçersiz addedilecektir. 

14.  Delil Sözleşmesi ve Uygulanacak Hukuk

14.1. Delil sözleşmesi; Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Fazla Gıda’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Fazla Gıda’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.2. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabii olacak olup Sözleşme’den kaynaklanan veya Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

15.  Bildirimler

Fazla Gıda, Üye ile Üye’nin kayıt olurken Kullanıcı Hesabı’na ilişkin olarak bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Fazla Gıda’ya gerçekleştirilecek bildirimler ise Fazla Gıda’nın Mobil Uygulama’da bilgilerine yer verilen e-posta adresi, iletişim numarası veyahut adresine yapılacak bildirimler yolu ile gerçekleştirilebilecektir.

15 (onbeş) ana maddeden oluşan işbu Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Soru ve önerileriniz için [email protected] e-posta adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.