Fazla – Kullanıcı Açık Beyan Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

KULLANICI AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Fazla Gıda Anonim Şirketi (“Fazla Gıda”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni çerçevesinde;

Fazla Gıda’nın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; Şirket tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve bu kullanıcıların deneyiminin arttırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amacıyla;

Veri sahibi kişinin adı, soyadı, telefon, adres, e-posta adresi, üyelik bilgileri, parola bilgileri, üyelik ID numarası, fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi, şirket hizmetlerini kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri, alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler, Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site’de paylaştığınız yorumlarınız, IP adresi, belirli gıdalara karşı olan alerjiniz

şeklinde sayılan yukarıdaki kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin kullanıcı ilişkisi devam ettiği ve her halükarda ilgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususları ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, ilgili Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin Fazla Gıda tarafından toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.